+996 312 962 664
 
карталардан, электрондук капчыктардан жана терминалдардан төлөмдөрдү акысыз туташтыруу
Сайтыңыздагы сатууларды тез көбөйтуп алыңыз
Сиздин кардарларыңыз үчүн ыңгайлуу төлөм түрлөрү
Төлөм формалары майда-чүйдөсүнө чейин иштелип чыгып, смартфондордун жана планшеттердин экрандарына ылайыкташтырылды
PayBox Кыргызстандагы жеткиликтүү төлөм ыкмалары
Оңой туташуу
Төлөөчүлөрдү 24/7 колдоо
Ыңгайлуу Жеке кабинет жана мобилдик тиркеме
Биздин артыкчылыктарыбыз
Ар кандай төлөм ыкмалары
QR төлөө жана кол менен эсеп-фактура
Туташуу кадамдары
Сиздин арызыңыз
Жеке кабинетке кирүү мүмкүнчүлүгү
Техникалык байланыш
Сунушка кол коюу
Сатууларыңыздын өсүшү
Сиз биздин веб-сайтка арыз толтурасыз
Аналитиканы настройкалоо жана көрүү мүмкүнчүлүгү менен толук кандуу жеке эсепке дароо мүмкүнчүлүк алыңыз
Төлөм тутумун веб-сайтыңызга интеграциялоо боюнча кеңеш алыңыз
Биз менен сунушка кол коюңуз
Сатуунун өсүшүнөн жана бизнес ишиңизден ырахат алыңыз!
PayBox менен өсүүгө даярсызбы?
PayBox.money веб-сайтыңызга туташтырып, өзүңүзгө жана кардарларыңызга ыңгайлуу ыкмаларды колдонуу менен төлөмдөрдү онлайн режиминде кабыл алыңыз
Жеке маалыматтарды чогултууга жана иштетүүгө макулдук берүү
Ушул макулдашуу Кыргыз Республикасынын 2008-жылдын 14-апрелиндеги №58 «Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө» мыйзамына ылайык иштелип чыгарылган жана Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 396-бер. ылайык эл алдындагы оферта болуп саналат.

Жеке маалыматтардын cубъекти (мындан ары - субъект) – ага тиешелүү жеке маалыматтар таандык болгон жеке адам;
Жеке маалыматтар – субъектке тиешелүү боло турган, электрондук, кагаз түрүндөгү жана/же башка материалдык алып жүрүүчүдө катталган маалыматтар;
Жеке маалыматтарды топтоо – жеке маалыматтарды алууга багытталган аракеттер;
Уюм - «Диджитал Пейментс-К» жоопкерчилиги чектелген шериктештик;

Субъект Кыргыз Республикасынын 2008-жылдын 14-апрелиндеги №58 «Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө» мыйзамына ылайык Уюмга Субъекттин жеке маалыматтарын кагаз түрүндөгү алып жүрүүчүлөрдө сыяктуу эле, электрондук форматта дагы, Уюмдун массивдеринде жана/же маалыматтар базаларында топтоого жана иштеп чыгууга карата өзүнүн шартсыз түрдөгү макулдугун берет. Субъект, субъекттин жеке маалыматтарын топтоо, иштеп чыгуу жана пайдалануу (анын ичинде, кагаз түрүндөгү алып жүрүүчүлөрдө сыяктуу эле, электрондук форматта дагы, Уюмдун массивдеринде жана (же) маалыматтар базаларында топтоо, иштеп чыгуу жана сактоо) Уюм тараптан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген максаттарга, анын ичинде төмөнкү максаттар үчүн: - Уюм тараптан, Субъектке көрсөтүлө турган Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында караштырылган төлөмдөр жана/же башка кызмат көрсөтүүлөрдү көрсөтүү үчүн; - маркетинг максаттары үчүн, Субъектке жана анын Өнөктөштөрүнө продукттар жана/же кызмат көрсөтүүлөр тууралуу (Өнөктөштүн Уюм менен түзүлгөн макулдашуусу бар учурда), ошондой эле башка билдирмелерди телефондук, байланыштын башка түрлөрүнүн жардамы менен, ошондой эле байланыштын ачык каналдары боюнча (анын ичинде SMS, е- mail, социалдык түйүндөр ж.б.у.с.) - Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген (белгилениши мүмкүн болгон) башка максаттар үчүн жүзөгө ашырыла тургандыгын тастыктайт. Субъект ошондой эле үчүнчү жактарга, Уюмдун өнөктөштөрүнө (Уюм менен купуялуу маалыматтарды, анын ичинде топтоштурулган жана берилген жеке маалыматтарды жайылтпоо тууралуу кол коюлган макулдашуу бар учурда) Субъекттин жеке маалыматтарын топтоого жана иштеп чыгууга карата өзүнүн шартсыз түрдөгү макулдугун дагы берет.

Ушул макулдашуунун тексти Субъект тараптан жеке окулуп чыкты, толуктоолору жана каршы пикирлери жок.

Толук аты жөнуңүз
Уюмдун аталышы
Сиздин электрондук почтаңыз
Телефон номуру
Вебсайтыңыздын дареги